ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Upozorňujeme, že používáme soubory cookie. Při každé návštěvě secum.cz můžeme shromažďovat informace o zařízeních, která používáte, a sítích, ke kterým se při používání našich služeb připojujete. To může zahrnovat informace jako: IP adresa, model zařízení, přihlašovací údaje k účtu, typ a verze prohlížeče, typ a typ zásuvného modulu prohlížeče, operační systém a platforma, informace o vašich návštěvách, včetně cestovní trasy podle adres URL na, přes nebo z secum.cz produktů, které jste si prohlíželi nebo hledali, chyby při stahování, délka návštěvy konkrétních stránek a další. Tyto informace shromažďujeme pomocí různých technologií, včetně souborů cookie. Pokud souhlasíte, umožňuje nám to používat soubory cookie, kdykoli je použijetesecum.cz

1. Seznam osobních údajů

Zde je seznam osobních uživatelských údajů, které lze shromažďovat, ukládat a používat při práci s secum.cz :

 • vaše příjmení, jméno a příjmení, identifikační číslo, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje;
 • Informace o vašem počítači nebo mobilním zařízení, včetně IP adresy, geografické polohy, typu a verze prohlížeče a operačního systému.
 • informace o vašich návštěvách a používání secum.cz , včetně délky návštěvy, zobrazení stránek a navigačních cest;
 • Údaje, které zadáváte při používání služeb na secum.cz ;
 • informace o vypořádacích operacích, bankovních účtech atd.;
 • informace obsažené ve všech zprávách, které nám zašlete e-mailem nebo prostřednictvím secum.cz , včetně obsahu komunikace a metadat;
 • jakékoli další osobní údaje, které nám zašlete na secum.cz .

2. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím secum.cz , budou použity pro následující účely:

 • odesílat zprávy uživateli;
 • Odesílejte oznámení do svého mobilního zařízení, pokud uživatel souhlasí s jejich přijímáním;
 • Odesílejte e-maily, které si uživatelé výslovně vyžádali, včetně k vytvoření účtu nebo akcí účtu (resetování hesla, přidání nebo změna přihlašovacích údajů uživatele atd.);
 • poskytovat třetím stranám statistické informace o našich uživatelích (tyto třetí strany však nebudou moci pomocí těchto informací identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
 • zabezpečení secum.cz a prevence podvodů;
 • a další použití.

Kromě toho používáme vaše osobní údaje pro marketingové účely v souladu se zákonem. Když používáte své osobní údaje pro přímý marketing (komerční zpravodaje a marketingová oznámení o nových produktech, službách a nabídkách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat), uvádíme odkaz, ze kterého se můžete v budoucnu odhlásit.

3. Přístup k vašim osobním údajům

Vaše osobní údaje můžeme ve výjimečných případech zpřístupnit pouze pro účely uvedené v těchto Zásadách kterémukoli z našich zaměstnanců, odborných konzultantů, agentů, dodavatelů secum.cz atd.

Upozorňujeme, že vámi poskytnuté informace jsou součástí osobních databází vlastněných společností SECUM Doors s.r.o. (Identifikační číslo 07523033 Vlkova 454/14, Žižkov, 130 00 Praha) za účelem jejich zpracování, pro vedení evidence v mezích stanovených zákonem. Pro splnění výše uvedeného účelu mohou být vaše údaje poskytnuty třetím stranám přímo zapojeným do zpracování těchto údajů.

Osobní údaje mohou být předány třetím stranám v následujících případech:

 • dáváte svůj jednoznačný souhlas s takovým převodem;
 • nutnost uzavřít nebo vymáhat transakci mezi námi a třetí stranou ve váš prospěch;
 • potřeba vytvoření a realizace právních postupů (nároky, soudní spory, soudní spory atd.);
 • pokud existují důležité důvody veřejného zájmu;
 • na přiměřenou žádost vládních agentur, které mají právo takové údaje a informace požadovat a přijímat.

S výjimkou případů uvedených v těchto Zásadách souhlasíme s tím, že vaše osobní údaje neposkytneme třetím stranám.

4. Osobní doba uchování

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je platný na dobu neurčitou. Doba uchovávání vašich osobních údajů není omezena.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu ne delší, než je nezbytné v souladu s jejich zákonným účelem a účely stanovenými v těchto Zásadách.

5. Uživatelská práva

Když nám poskytnete své osobní údaje ke zpracování, máte následující práva:

 • požádat o přístup ke svým osobním údajům;
 • požadovat opravu jakýchkoli nesprávných osobních údajů o vás;
 • požádat o vymazání vašich osobních údajů;
 • Omezení a námitky proti zpracování vašich osobních údajů, jakož i právo na mobilitu údajů;
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolejte.

Pro uplatnění těchto práv nás musíte kontaktovat písemnou žádostí zaslanou na e-mailovou adresu: info@secum.cz

(UA)

Наш сайт використовує cookies-файли для того, щоб відрізнити вас від інших користувачів нашого ресурсу. Для того щоб продовжити роботу з сайтом, вам необхідно прийняти умови Політики Cookies.